نظرات فیل اسپنسر راجع به غیاب سونی در همایش گیمزکام امسال