شاخص قلابی در حال تخلیه‌شدن است/ بورس در وضعیت مناسب