معاون بانک مرکزی: همچنان سپرده‌گذاری در بانک‌ها گزینه جذابی است