جمعه این هفته، روز همبستگی ملت ایران با مردم مظلوم یمن