خبرگزاری فرانسه: توافق‌هسته‌ای ایران را به قدرت‌اول انرژی در منطقه تبدیل می‌کند