اوباما تحریم‌ها علیه سوریه را برای یک سال دیگر تمدید کرد