انتقاد ملی‌پوش دوومیدانی از دوشغله بودن مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان