به مناسبت 18 ارديبهشت، روز جهاني مبارزه با تالاسمي/ ...