عمده مشکلات در مسأله حقابه تالاب هامون به وزارت امور خارجه و نیرو برمی‌گردد