آخرین جزئیات مصدومین زلزله نپال / افزایش بیماران قطع نخاعی در نپال