پرداخت مبلغ 36میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان فیروزآباد