مسابقه جام ولایت کانون مسجد جامع امام محمد تقی (ع) با هدف تظلم خواهی مردم یمن