گواردیولا: به شاگردانم با وجود مشکلات ۲، ۳ ماه اخیر افتخار می‌کنم/از مالکیت توپ دست برنمی‌دارم!