آل سعود هم کاسه صهیونیست ها است/ وحدت حول محور ولایت ضروری است