عکس / یک چهارم باشگاه آرسنال در دست این ایرانی است