انریکه:‌با وجود زدن ۳ گل بایرن خیلی خوب بود! / در مونیخ هم برد می‌خواهیم