24 اریبهشت؛ سفر رئیس‌جمهور به سه شهرستان شهریار، ملارد و قدس