افزایش شهریه دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ منتفی شد/‌حکم فرهاد دانشجو به اتمام رسید/‌کاهش تعداد واحدهای دا