عكس / چند بازیكن سابق پرسپولیس در لابی هتل صدف كیش