مسابقات فوتبال قهرمانی نیروی زمینی ارتش در سنندج به پایان رسید