واژگونی تریلی در فیروزکوه یک کشته و مصدوم برجای گذاشت