آزمون رشته‎های تخصصی حوزه در سراسر کشور برگزار می‎شود