میزان سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های کلیدی وزارت ارتباطات ۴۰ هزار میلیارد تومان است