آیت الله نوری همدانی:تنها با یک بعد نمی‌توان در مورد افراد قضاوت کرد