زلزله در استقلال؛ 10 بازیكن در آستانه جدایی از آبی ها