نهج البلاغه بهترین راه ارتباطی با جوانان امروز است