اجلاسیه نهایی کنگره بزرگداشت 3 هزار شهید استان سمنان آغاز شد