قول مدیرعامل استقلال خوزستان برای حفظ تیم در لیگ برتر