رئیس مجلس درگذشت آیت‌الله میرزا حسن ابوترابی را تسلیت گفت