گام بلند دوومیدانی کاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات آغاز فصل