گزارش تصویری//  بررسی بیانه لوزان در دانشگاه پیام نور ایلام