۱۱ پروژه رامسر نیمه کاره است/ کلاف سردرگم تصفیه خانه