نگاهی به بازیکنان جذب شده در نیم‌فصل/ فقط شش بازیکن مفید بودند