ده‌تن از تروریست‌ها در درگیری‌های عدن به هلاکت رسیدند