عکس / خوشگذرانی بازیكن اخراجی سرخ ها در پارک با دخترش