بیش از16 میلیون و 171 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد