درخشش کره‌ای‌ها و تقابل پرسپولیس با بهترین تیم/ یک ازبک بدترین شد