برگزاری جلسه سنا برای بررسی طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای