برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآن و حدیث حوزه  های علمیه در همدان