اردوی تیم ملی قایقرانی جوانان کشور در سنندج آغاز شد