کشته شدن 2 نفر در سانحه رانندگی آزاد راه رشت‌ ـ‌ قزوین