حمله موشکی حوثی ها به شهر مرزی عربستان /16 نفر کشته شدند