نوسان شدید بورس یه دلیل حجم کم معاملات است/ بورس نقدینگی ندارد