دیدار مدیرعامل و دبیران خبرگزاری رسا با مسؤولان پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی