تصاویری از دیدار روحانیون شهر هرات و والی جدید این ولایت