استخدام تایپیست و صفحه آرا در تهران با حقوق بالا - 17 اردیبهشت 94