عظیم‌ترین رویداد فرهنگی استان سمنان به آخر خط رسید