شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز مردم را فراخواند