حضور فعال ایران در توسعه نیروگاه های اندونزی/ افزایش 35 هزار مگاواتی تولید برق