هر روز يک ميليمتر نشست زمين/ آمار زير خط فقر/ 6/5 ميليون ايراني در معرض خطر سکته مغزي